Общи условия

Приложимо законодателство


Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България.За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ЛОИП ООД си запазва правото да променя УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ на електронен магазин beba.bg по всяко време.

I. Правила за използване на сайта

ЛОИП ООД Ви дава право да отваряте(зареждате) и разглеждате всички материали, които са публикувани в този електронен магазин само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този електронен магазин да бъдат копирани, публично разпространявани или изпращани за каквато и да е било обществена или търговска цел.

II. Условия и информация,съгласно Закона за електронна търговия

Договорът за продажба, сключен използвайки Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от ЛОИП ООД (наричано за краткост Доставчик) в електронен магазин Beba.bg до всеки потребител-клиент (наричан за краткост Купувач) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Купувача се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка (чрез имейл и/или телефонно обаждане до Купувача) от страна на Доставчика.

III. Регистрация

За да направите покупка от електронен магазин Beba.bg не е необходимо да се регистрирате предварително. След като сте избрали желания продукт който искате да закупите, преди да финализирате вашата покупка Вие се съгласявате с Условията за ползване на сайта, след което попълвате Вашето име и фамилия, e-mail за контакт, телефон за връзка, адрес за доставка. С попълването от ваша страна на данните необходими за финализиране на поръчката се приема, че сте се запознали и приемате ‘’Условията за ползване’’ на сайта. С тези си действия Купувачът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите ‘’Условия за ползване’’ и ги приема.

IV. Поверителност на данните

Доставчикът не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Купувача чрез електронен магазин Beba.bg. Личните данни и информация, които Купувача изпраща до Beba.bg с цел да получи или закупи продукти и/или услуги, предлагани от този сайт, ще бъдат използвани единствено за приемане и изпълнение на неговите поръчки и те са под закрила на Закона за защита на личните данни. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите определена поръчка или да изпълните конкретна транзакция, за нас е важно да поддържаме контакт с вас, за да ви информираме за предстоящи промоции на наши продукти и услуги. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Конкретен Купувач може да бъде изтрит от базата данни на beba.bg заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от негова страна, изразено писмено на имейла за връзка с Доставчика.

V. Поръчка и Доставка

Купувачът може да прави поръка по всяко време. Поръчки направени до 17.30 часа на всеки работен ден от Понеделник до Петък се изпращат в същия ден, а доставката е според условията за експресна доставка на фирма Еконт Експрес. Поръчки направени след 17.30 часа се приемат като получени от Доставчика на следващият работен ден. Поръчки направени в Събота или Неделя се приемат за получени в Понеделник или следващият първи работен ден. Срокът за доставката е според условията на съответния куриер - Еконт Експрес. При въпроси се обърнете към екипа на Beba.bg.

VI. Цена за плащане

Цените на продуктите и услугите са в Български лева за един брой. Крайната цена на поръчката се формира като сбор от цената на продукта и дължимите разходи за доставка и наложен платеж. Всички цени са крайни и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. За всяка доставка освен касова бележка при желание от Купувача се издава опростена фактура,. Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

VII. Анулиране на поръчка

Поръчката може да бъде анулирана от Доставчика при наличие на основателни причини:

1. Стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за Купувача.

2. Не е извършено плащане от страна на Купувача

3. Купувачът е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

Ние ще установим контакт с Купувача, за да можем да отстраним възникналия проблем. При невъзможност за отстраняване на проблема Доставчикът не носи отговорност за неизпълнението на доставката.

Купувачът може да анулира поръчката преди тя да бъде изпратена. Ако поръчката е анулирана след като тя е изпратена ,купувачът се задължава да заплати в пълен размер на Beba.bg-(Доставчик) всички направени разходи за изпращането и връщането на поръчката.

VIII. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатена стойност

На основание чл.55, ал.1 т ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 7 (седем) дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Купувачът-Потребителят предварително писмено да информира екипа на Beba.bg на следния имейл адрес sales@beba.bg , че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

- конкретен адрес на Beba.bg, в който ще върне стоката

2. Стоката да бъде върната на посочения адрес от доставчика лично или чрез куриер

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените от Доставчика защитни стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Купувача-потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Купувача-потребителя на служител от Beba.bg, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от страна на Купувача-потребителя.

5. В случай, че Купувача-потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Доставчика се задължава да му възстанови заплатената цена за покупката на върнатата стока по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЦЕЛИ

„ЛОИП ООД” събира и използва информацията за целите на:

 • директен маркетинг;

 • изпълнение на договорните си задължения към Потребителите

„ЛОИП ООД” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „ЛОИП ООД” договор.
Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.
Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез уведомяване към нас чрез e-mail, телефон или на място в нашият магазин.
Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

 • Достъп до собствените си лични данни;

 • Коригиране (ако данните са неточни);

 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя. 

Право на преносимост.
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:

 • Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);

 • Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;

 • Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;

 • Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;

 • Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

 • Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

 • Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

 • Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

 • Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

X. ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

Във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

1. Доброволно предоставям своите лични данни и давам съгласието си същите да бъдат съхранявани и използвани от фирма ЛОИП ООД във връзка с покупко-продажбата на стоките, избрани в потребителската кошница, както и за всички действия, свързани с транспортирането на стоките – по куриер, български пощи и др.

2. Запознат/а съм с:

- целта и средствата на обработка на личните данни - доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа на предоставянето им - правото на достъп и на коригиране на събраните данни, както и правото на заличаване на събраните данни - правото по всяко време да получа информация от фирмата за това какви данни съхранява за мен.

3. Координатите на фирма ЛОИП ООД: град Пловдив, гр. Пловдив ул. Златю Бояджиев 1. тел: 0894 700 754;

4. С настоящата декларирам съгласие за обработка на личните ми данни, посочени в настоящата декларация до окончателното приключване на сделката.

5. Известна ми е отговорността, в случай, че посочените от мен обстоятелства в Декларацията са неверни


РАЗБРАХ!Ф

За да подобри Вашето преживяване този сайт използва кукита :)